Bacau

teren curti constructii in suprafata

  • Data publicării: 19-01-16
  • Preţ: 160986 LEI

teren in suprafata de 664 m.p. si constructii C1-C4 in suprafata totala construita la sol de 348 m.p. situate in sat Sanduleni, nr. 101, com. Sanduleni , judetul Bacau inscrise in CF nr. 60310 a localitatii Sanduleni cu numar cadastral 60310, proprietatea…

Citeşte mai multe